Út(on) a kultúrák földjén

  • 2017. június 10. (szombat) 17.30
  • JATE Klub, terasz

Ásatások az M43-as autópálya nyomvonalán – könyvbemutató
Vendég: Gábor Szilvia régész, az ásatások koordinátora és egyben a kötet szerkesztője
Moderátor: dr. Medgyesi Konstantin, a Móra Ferenc Múzeum tudományos igazgatóhelyettese

Egy autópálya megtervezésétől az átadásig hosszú idő – sokszor több év is – eltelik. Nagyléptékű és összehangolt munkára van szükség, míg az irodai tervezéstől a régészeti feltárásokon át elvezet az építésig az „út”.
Egy autópálya megépülése és annak előzményei nagy változást hoznak minden ott élő számára, legyen az emberi közösséghez, vagy az állat- illetve növényvilághoz tartozó élőlény. Az átalakulások a régészet és társtudományai számára is sok új információt eredményeznek és mellette pótolhatatlan értékeket mentünk meg a pusztulástól.
E kötet az M43-as autópálya Szeged – Országhatár szakasz régészeti munkáiból ad ízelítőt és a feltárásokat megelőző illetve követő vizsgálatokba enged bepillantást. Mindezek több mint 10 évet vettek igénybe és a tudományos kutatások a mai napig folynak. Az ásatásokból bekerült leletanyag az őskortól a kora újkorig minden régészeti korszakot felölel. Több száz ember vett részt a munkálatokban és több tízezer köbméter föld került megmozgatásra.
Az ember a történelem minden időszakában a haladást szolgálja azzal, hogy igyekszik többet és jobbat alkotni. Mind az őskorban itt élt közösségek, mind a honfoglaló elődeink és mi is az adottságainkhoz mérten, azaz tudásunk és technikai fejlettségünkhöz képest hozzáteszünk, ugyanakkor környezetünkből elveszünk. Jelen kötetünk pedig szeretné Önöknek is bemutatni, hogy mi régészek hogyan dolgozunk, milyen eredményeket és információkat kaphatunk egy-egy ilyen nagyberuházás kapcsán.
Mert út(on) járásunk adja meg újabb lehetőségeinket!