Új horvát–magyar szótár

  • 2017. június 9. (péntek) 17.30
  • Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-4.), 1. emeleti folyóiratolvasó

A Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Dugonics András Horvát–Magyar Kulturális Egyesület bemutatja a Croatica Kht. gondozásában megjelent horvát–magyar szótárt.

Az új kiadvány – amelynek magyar–horvát párja tavaly látott napvilágot – világos, könnyen áttekinthető szócikkszerkezeteket, a mondatalkotást segítő információkat, stiláris és szakrendi minősítéseket és a betűrend szerinti keresést megkönnyítő lapszéli regisztert is tartalmaz.
A lexikográfia az utóbbi években igen gyors fejlődésnek indult, az évek során bekövetkezett társadalmi, politikai, gazdasági változások következtében a szókincs olyan mértékben megnövekedett, valamint olyan gyorsan változik, hogy a szótárak megjelenése, formája, tartalma és a felhasznált adatbázisok is gyorsan elavulnak. Az új szerkesztésű, több szakterületet is felölelő, valóban a mai horvát és magyar nyelv szókincsét tartalmazó és a beszélt nyelvet reprezentáló új kiadvány hiánypótlónak számít, mivel horvát–magyar nyelvi relációban eddig csak zsebszótárak, illetve maximum 20–22 ezer címszót tartalmazó, kisebb méretű szótárak álltak rendelkezésre. A kiadvány döntő mértékben a mai horvát és magyar köznyelvi állapotokat vette figyelembe, de tartalmazza az abba szervesen beépített új szaknyelvi szavakat és kifejezéseket is, ennélfogva az élő horvát, illetve a magyar nyelv keresztmetszetét adja.