Magyar ezredek a Doberdó-fennsík védelmében

  • 2017. június 9. (péntek) 17.00
  • JATE Klub, terasz (Dugonics tér 13.)

 

 

Pintér Tamás, Rózsafi János és Stencinger Norbert  könyvének bemutatója

A Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület programjának vendégei a szerzők, valamint az egyesület tagjai.
Moderátor: Bene Zoltán

„Doberdo! Fogalommá vált név s mégis azt hiszem, a legtöbben távolról sem sejtik, miért és milyen körülmények között vált azzá” – olvashatjuk a kötet borítóján látható József főhercegnek, az első világháború során a Doberdó-fennsíkon harcolt temesvári VII. hadtest parancsnokának háborús emlékirataiban. 100 évvel az események után azt gondoljuk, hogy ez még inkább igaz.
A Monte San Michelén és San Martinóban, a fennsík védelmének két legfontosabb helyszínén, több mint egy éven keresztül tíz az egykori Magyarország területéről kiállított ezred védelmezte az akkori közös hazát. Harcaik nyomán lett történelmünkben a Doberdó gyászosan szomorú emlékű, szimbolikus jelentőségű fogalom, amely azonban – valljuk – küzdelmük nyomán a magyar katonai helytállás és hősiesség jelképe is. Emlékükre és tiszteletükre íródott ez a könyv.