Hungarovox-körkép

  • 2017. június 11. (vasárnap) 17.00
  • Lobby Café, terasz (Kárász u. 17.)

Szemezgetés a Hungarovox Kiadó könyvheti terméséből

Vendégek: Aknay Tibor, Ballai László, Téglás János

Moderátor: Kaiser László kiadóvezető

A Magyar Írószövetség Csongrád megyei Írócsoportjának programja
 

 

Egy kötetnyi novella vajon hány sorsot, indulatot és titkot képes rejtegetni és elénk tárni? Aknaynál a mese része a valóságnak, a mese azonban sohasem magáért való. Hozzásegít, hogy gazdagabb legyen a világ, a múlt visszatérjen a jelenbe, a tárgyak pedig eszmék és emlékek hordozói legyenek. A kötet helyszínei álcázottak és megtévesztőek: szomorú özvegyi szoba, cipészműhely, iskolaudvar, bedeszkázott kamra. A szereplők csetlő-botló kortalanok, a „társadalmi skála” a cselédlánytól a szobrászművészig tart. A novellák legtöbbje a múltban indul, és kínnal, néha csak percekre jut el a jelenbe, mintha a múló idő hordozná a sorsok „oldását és kötését”; az indulatok az idők mélyén gyökereznek. (Lukáts János)

 


 

Ki volt Ráby Mátyás, Jókai Mór „Rab Rábija”? A szabadság rettenthetetlen bajnoka, aki Szentendrén és több településen is valóságos forradalmat robbantott ki a XVIII. század végén a maradi, kegyetlen, zsarnokoskodó alispánok és táblabírák Magyarországán? II. József császár harcostársa, aki a Habsburg birodalmat egységes, polgári értékeken nyugvó, korszerű európai állammá akarta formálni? Az író regényében a rá jellemző kíméletlen igazságkereséssel ered a történeti személy nyomába…

 

 


 

„Sajnos, nem tudok beszélni, csak így írásban” – ezzel fogadta Babits Mihály 1940 decemberében Kalotai Gábort, az egyik pozsonyi lap munkatársát. Ez a mondat a „néma interjúk” alapja, a költő az újságok riportereivel csak a ceruzája segítségével tudott társalogni. Babits Mihály élete utolsó tíz hónapjában – melynek nagyobb részét Budán, közel négy hónapját (116 napot) pedig Esztergomban töltötte hatszor találkozott újságírókkal. A velük folytatott beszélgetésekről, a költő hétköznapjairól, sok szenvedéséről, kevés öröméről, nagy erőfeszítéssel végzett munkájáról, látogatóinak emlékeiről és utolsó napjairól próbál áttekintést adni ez a kis kötet.